UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Zahvat uređenja Poučne staze Korana" u k.o. Slunj, po zahtjevu Hrvatske šume d.o.o. Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci