UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbnog cjevoda CS "Slunjučica"- VS "Melnica" - Vojni poligon u k.o. Slunj, po zahtjevu Komunalac d.o.o. Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci