UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izletište Baraćeve špilje - kiosk tip 1 i tip 2 - sanitarije", nositelj zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje


Obavijesti

Obrasci