UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodosprema Vrhovac - proširenje zapremnine vodospreme na kč.br. 626/3 k.o. Vrhovac", podnositelj zahtjeva Komunalno Ozalj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci