UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru planiranog tijela brane buduće retencije Ogulin", nositelj zahtjeva Hrvatske vode

Rješenje


Obavijesti

Obrasci