UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbni cjevovodi Mali Vuković - Kuterovac, Bogovići - VS čardak i odvojak za Marindolsko Brdo na više k.č.u k.o. Kremen i k.o. Cvitovići", po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci