UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Poziv na predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU

POZIV na predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji sa Hrvatskim vodama poziva investitore (komunalne tvrtke), projektante, državne službenike u upravnim odjelima i ministarstvima na predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU, koje će se održati

  1. 08. svibnja 2018. u ZAGREBU sa početkom u 11,00 sati

poslovna zgrada Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, dvorana 28A

Priručnik sadržava načine postavljanja projekata u smislu utvrđivanja obuhvata zahvata, detaljne prikaze načina prikazivanja  položaja cjevovoda i građevina u sustavu u okviru koridora, način formiranja građevnih čestica, utvrđivanje u kojim je slučajevima potrebno izraditi geodetski projekt, a u kojima je građevne čestice formiraju parcelacijskim elaboratima, nadalje načini utvrđivanja usklađenosti zahvata sa prostornim planovima i ukazivanje na alate koji nam stoje na raspolaganju te ostala pitanja bitna za kvalitetnu postavu projekta.

Cilj je da se na jednostavan i pristupačan način materija ishođenja dozvola prikaže svima na razumljiv način.

Sudjelovanje na predmetnom predstavljanju potpuno je besplatno i svaki sudionik dobiva besplatan primjerak Priručnika.

Poziv

Priručnik


Obavijesti

Obrasci