UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgadnja TS 10 (20)/0,4 kV Nova Kršlja 3 sa SN kabelima", područje Općine rakovica, k.o. Nova Kršlja

Rješenje


Obavijesti

Obrasci