UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Prenamjena kč.br. 2447 i 2433 k.o. Latin, iz livade u oranicu", po zahtjevu Bilješković Tvrtka iz Plaškog

Rješenje


Obavijesti

Obrasci