UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - " Gradnja otvorenog skladišta neopasnog otpada na kč.br. 17179/1 i 17182/2 k.o. Draganić", po zahtjevu društva Lugplast d.o.o., Lug

Rješenje


Obavijesti

Obrasci