UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama na kč.br. 1627,1652 i 296 k.o. Slunj 1", po zahtjevu društva Komunalac d.o.o., P.Svačića 5, Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci