UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole TS 10 (20)/0,4 kV Varoš 3 i odzemne SN kabelske mreže TS Đački dom u Dugoj Resi, nositelj zahvata HEP -Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci