UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja TS 10 (20)/0,4 kV Gornje Dubrave - Rasklopište", nositelj zahvata E.G.S. Elektrograditeljstvo iz Zagreba

Rješenje


Obavijesti

Obrasci