UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS 10 (20) 0,4 kV Oštarski Stanovi 3 sa SN kabelima", po zahtjevu društva E.G.S. - Elektrograditeljstvo d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci