UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija mosta Rakovac - Ribarska ", nositelj zahvata Grad Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci