UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja prometnice, kč.br.1775/1 k.o. Slunj", po zahtjevu Grada Slunja

Rješenje


Obavijesti

Obrasci