UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "IZGRADNJA KAMPA "POTOK" U SABORSKOM, nositelj zahvata Kamp Slapić, Mrežnički Brig 79b, Duga Resa

Informacija

Elaborat

 


Obavijesti

Obrasci