UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Kabelski 10(20) kV dalekovod Drežnik grad - Sadilovac", po zahtjevu HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić

Rješenje


Obavijesti

Obrasci