UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Izdavanje građevinske dozvole - vodnogospodarski sustav - cjevovod D.Kremen - G. Glina, k.o. Kremen, nositelj zahvata Komunalac d.o.o, Slunj

Poziv


Obavijesti

Obrasci