UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Građevinska dozvola za priključni vod i trafostanicu Špelić Energo u k.o. Slunj, nositelj zahvata HEP Elektra Karlovac

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci