UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Utvrđivanje građevne čestice na kat. česticama kč.br.117 i dio 136 k.o. Jaškovo, podnositelj zahtjeva Josip Ilijanić, M. Erjavec 37

Poziv


Obavijesti

Obrasci