UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Promjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u Općini Josipdol na više kat. čestica, nositelj zahvata OPG Robert Pavlić u k.o. Cerovnik"

Rješenje


Obavijesti

Obrasci