UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Sustav vodoopskrbe Rakovica -proširenje vodovodne mreže" u k.o. Rakovica i k.o. Drežnik, nositelja zahvata Vovodod Korenica, Korenica

Rješenje


Obavijesti

Obrasci