UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja građevine gospodarskenamjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti (spremite za alat u voćnjaku), nositelja zahvata Ruža Rupćić iz D. Rese

Rješenje


Obavijesti

Obrasci