UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja zgrade gospodarske namjen (proizvodne) i sušare", nositelja zahvata društva Siča, d.o.o., iz Josipdola

Rješenje


Obavijesti

Obrasci