UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja zamjenske stambene zgrade - obiteljske kuće na k.č. broj 4383/1 k.o. Ogulin, nositelja zahvata Ane Puškarić iz Ogulina

Rješenje


Obavijesti

Obrasci