UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija stambene zgrade na k.č.br.216 k.o. Vitunj", nositelja zahvata Christian Markus Baur iz Njemačke

Rješenje


Obavijesti

Obrasci