UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja obiteljske kuće na kč.br. 728/1 k.o.Ogulin", nositelja zahvata Maria Lipovšćaka, iz Ogulina

Rješenje


Obavijesti

Obrasci