UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja obiteljske kuće na kč.br.9281/1 k.o.Ogulin", nositelja zahvata Đurđe Salopek Jukić iz Italije

Rješenje


Obavijesti

Obrasci