UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Poluugrađena zgrada gospodarske djelatnosti ugostiteljske namjene - zimski vrt", nositelja zahvata CENSOR EXPERTURS d.o.o., Cirkovljanska 2A, Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci