UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Građevinska dozvola - reciklažno dvorište, podnositelj zahtjeva Grad Ogulin

Građevinska dozvola

Javni poziv - gradnja TS Pašin Potok, investitor E.G.S. Elektrograditeljstvo d.o.o., Zagreb

Poziv

Javni poziv - gradnja vodovoda "Lađevac - Broćanac", podnositelj zahtjeva "Spelekom" d.o.o. Rakovica

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Poučna staza Ledenog doba", podnositelj zahtjeva Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izletište Baraćeve špilje - kiosk tip 1 i tip 2 - sanitarije", nositelj zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo BIćanić", podnositelj zahtjeva Milan Bićanić, Rakovica

Rješenje

Građevinska dozvola - rekonstrukcija plinske mreže, podnositelj zahtjeva Montcogim - Plinara d.o.o., Sv. Nedelja

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Održavanje Ekološko -edukativnog muzičkog hapeninga na području Grada Slunja", podnositelj zahtjeva Festival Modem d.o.o., Slunj

Rješenje

Obavijesti

Obrasci