UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Građevinska dozvola - vodovod u k.o. Radonja, investitora Vodovod i odvodnja Vojnić, d.o.o.

Građevinska dozvola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija dijela ŽC3219 (planske oznake G-4) dionica Kučinići - Sabljak selo i dijela nerazvrstane ceste - odvojak prema brani, 2. skupine

javni_poziv_grad_ogulin.pdf

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - Dječji vrtić na k.č. broj 2762/1-dio u k.o. Ogulin

20180829111346.pdf

Utvrđivanje građevne čestice k.o. Maletići, podnositelja Dinka Vranića iz Velike Mlake

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Zahvat uređenja Poučne staze Korana" u k.o. Slunj, po zahtjevu Hrvatske šume d.o.o. Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbnog cjevoda CS "Slunjučica"- VS "Melnica" - Vojni poligon u k.o. Slunj, po zahtjevu Komunalac d.o.o. Slunj

Rješenje

Obavijesti

Obrasci