UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbna mreža Novo Naselje", po zahtjevu društva Komunalac Slunj

Rješenje

Građevinska dozvola - izgradnja kampa Potok u Saborskom, po zahtjevu Ivana Matakovića

Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Uklanjanje dijela mulja i šaša (iz porodice Carex) na dijelu javnog dobra u Rastokama", po zahtjevu Hrvatskih voda, Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja parkirališta Baraćeve špilje", po zahtjevu JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Lokacijska dozvola - podzemna SN kabelska mreža TS Đački dom- TS Varoš, po zahtjevu Elektra Karlovac, V. Mačeka 44

Lokacijska dozvola

Javni poziv - postupak izdavanja građevinske dozvole za vodovod u k.o. Š.Rijeka i k.o. Krstinja, po zahtjevu Vodovoda i odvodnje Vojnić

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - za "Posjećivanje špilje Vrlovka u Kamanju u vrijeme održavanja "DOK FESTIVALA", po zahtjevu Općine Kamanje

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Radovi održavanja potoka Trebinja u Vukmaniću", po zahtjevu Hrvatskih voda, Zagreb

Rješenje

Obavijesti

Obrasci