UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv: Ayuaestil plus d.o.o., Zagreb, građevinska dozvola za poslovne nadstrešnice u k.o. Duga Resa

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice stambeno poslovne namjene, po zahtjevu DOMMIL d.o.o., Ozalj

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izdavanje građevinske dozvole za magistralni vodovodni cjevovod Božić Brdo - Dobrenica, po zahtjevu Općine Cetingrad

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izdavanje građevinske dozvole za trafostanicu Goli Vrh Ozaljski, po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Postupak prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Most na rijeci Zagorska Mrežnica, po zahtjevu Općine Josipdol

Rješenje

Javni poziv za rekonstrukciju građevine proizvodno industrijske djelatnosti", po zahtjevu BJELIN d.o.o., Ogulin

Javni poziv

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za Centar za posjetitelje Slava Raškaj - lončareva radionica u k.o. Ozalj

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Davanje u zakup zemljišta u svrhu realizacije Adrenalinskog parka 4 rijeke" u k.o. Gornje Mekušje, po nositelju zahvata Grad Karlovac

Rješenje

Obavijesti

Obrasci