UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Preoravanje dvije livade zbog uništavanja korova" u k.o. Drežnica, nositelja zahvata Nikole Trbovića, Krakar 49, Ogulin

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Prenamjena zemljišta i sadnja lijeske", po zahtjevu Gordane Bertović iz Ogulina

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološki zahvat: Vodoopskrbna mreža dijelanaselja Donje Taborište, po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje

Građevinska dozvola za KTS Čatrnja u k.o. Drežnik, nositelj zahvata HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić-

Javni poziv

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Izvođenje radova sanacije desne obale Dobre u Gornjim Stativama", nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Informacija

Elaborat

Lokacijska dozvola za srednjenaponski priključni vod "Retencija Drežnica", po zahtjevu HEP- Operator Karlovac, zastupnika Commerce -projekt d.o.o. iz Zagreba

Lokacijska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za izgradnju TS 10 (20)/0,4 kV 1x630kVA, TS Turanj 1 sa srednjenaponskim priključkom", u k.o. Turanj, po zahtjevu HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Rješenje

Javni poziv: Ayuaestil plus d.o.o., Zagreb, građevinska dozvola za poslovne nadstrešnice u k.o. Duga Resa

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci