UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: "Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada", po zahtjevu Grada Ogulina

Rješenje

Građevinska dozvola za zaobilaznu cestu u naselju Tounj, po zahtjevu Općine Tounj

Javni poziv

Javni poziv - rekonstrukcija ul. Stara cesta i dijela Ul. V. Nazora u Slunju, po zahtjevu Grada Slunja

Javni poziv

Postuupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu mrežu: "izgradnja nogostupa na ŽC u k.o. Slunj", po zahtjevu Grada Slunja

Rješenje

Radno vrijeme za 31.10.2018. do 13 sati

Javni poziv - građenje građevine za distribuciju električne energije Vukoder - Zorkovac, u k.o. Mahično, nositelja zahvata HEP, Elektra Karlovac

Poziv

Javni poziv - građenje kampa, podnositelj zahtjeva KORDUN d.d., Slunj

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Projekt arheološkog istraživanja Ozaljske špilje", nositelj zahvata Zavičajni muzej Ozalj

Rješenje

Obavijesti

Obrasci