UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Spust po rijeci Korani", po zahtjevu WWF Adria, Zagreb, Zelinska 2

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Spust po rijeci Mrežnici", po zahtjevu WWF Adria, Zagreb, Zelinska 2

Rješenje

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom društvu Joning d.o.o., iz Zagreba, Matka Baštijana 2/Aa

Poziv

Obrazac

Elaborat

Izdavanje građevinske dozvole - podzemni kabelski prikjučak u naselju Crno Vrelo, Slunj

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija poslovne zgrade", k.o. D. Zvečaj

Rješenje

Javni poziv - lokacijska dozvola - povezivanje svjetlovodom tri škole; Grad Duga Res, Općine: Generalski Stol, Bosiljevo i Barilović

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Prenamjena kč.br. 2447 i 2433 k.o. Latin, iz livade u oranicu", po zahtjevu Bilješković Tvrtka iz Plaškog

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - " Gradnja otvorenog skladišta neopasnog otpada na kč.br. 17179/1 i 17182/2 k.o. Draganić", po zahtjevu društva Lugplast d.o.o., Lug

Rješenje

Obavijesti

Obrasci