UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Sustav vodoopskrbe Rakovica -proširenje vodovodne mreže" u k.o. Rakovica i k.o. Drežnik, nositelja zahvata Vovodod Korenica, Korenica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja građevine gospodarskenamjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti (spremite za alat u voćnjaku), nositelja zahvata Ruža Rupćić iz D. Rese

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja zgrade gospodarske namjen (proizvodne) i sušare", nositelja zahvata društva Siča, d.o.o., iz Josipdola

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja zamjenske stambene zgrade - obiteljske kuće na k.č. broj 4383/1 k.o. Ogulin, nositelja zahvata Ane Puškarić iz Ogulina

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija stambene zgrade na k.č.br.216 k.o. Vitunj", nositelja zahvata Christian Markus Baur iz Njemačke

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja obiteljske kuće na kč.br. 728/1 k.o.Ogulin", nositelja zahvata Maria Lipovšćaka, iz Ogulina

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja obiteljske kuće na kč.br.9281/1 k.o.Ogulin", nositelja zahvata Đurđe Salopek Jukić iz Italije

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja stambene građevine", nositelj zahvata Kristijan Marković iz Ogulina

Rješenje

Obavijesti