UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Utvrđivanje građevne čestice k.o. Maletići, podnositelja Dinka Vranića iz Velike Mlake

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Zahvat uređenja Poučne staze Korana" u k.o. Slunj, po zahtjevu Hrvatske šume d.o.o. Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbnog cjevoda CS "Slunjučica"- VS "Melnica" - Vojni poligon u k.o. Slunj, po zahtjevu Komunalac d.o.o. Slunj

Rješenje

Građevinska dozvola - reciklažno dvorište, podnositelj zahtjeva Grad Ogulin

Građevinska dozvola

Javni poziv - gradnja TS Pašin Potok, investitor E.G.S. Elektrograditeljstvo d.o.o., Zagreb

Poziv

Javni poziv - gradnja vodovoda "Lađevac - Broćanac", podnositelj zahtjeva "Spelekom" d.o.o. Rakovica

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Poučna staza Ledenog doba", podnositelj zahtjeva Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izletište Baraćeve špilje - kiosk tip 1 i tip 2 - sanitarije", nositelj zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Obavijesti

Obrasci