UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za vatrogasni i društveni dom u Vitunju, po zahtjevu Grada Ogulina

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Vojnić

Rješenje

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom društvu H2 Tehnologije d.o.o.iz Orešja

Poziv

Obrazac

Elaborat

Javni poziv - građevinska dozvola za TS Krpani, k.o. Jasenak

Javni poziv

Postupak pretodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat - Sadnja lijeske na kč.br. 1770/3 k.o. D.Mekušje

Rješenje

Lokacijska dozvola - proširenje kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu Ogulin, po zahtjevu tvrtke Otočki vrtovi d.o.o. Ogulin

Lokacijska dozvola

Čestitka za Božić 2018.

Čestitka.jpg

Obavijesti

Obrasci