UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocijena prihvatljivosti za ekološku mrežu - snimanje spilje Vrlovka

Rješenje

Uvid uspis - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine, podnositelja Ivana Turkalja iz Slunja

Javni poziv

Javni poziv - lokacijska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbe na području grada Ogulina predio oko pilane, novitelj zahvata Vodovod i kanalizacija, d.o.o., Ogulin

Poziv

Javna rasprava o Stručnoj podlozi zahtjeva za izhođenje okolišne dozvole za postrojenje PPK Karlovačk amesna industrija d.d. u Karlovcu

Oglas

Stručna podloga

Naše rijeke, naše blago - Tribina za mlade

image1

U petak 18. svibnja 2018. u 18 h u dugoreškoj vijećnici održana je tribina za mlade s nazivom Naše rijeke, naše blago. Tribina je organizirana od strane Udruge za zaštitu okoliša i prirode Pan te WWF Adria, a u sklopu kampanje očuvanja i upravljanja rijekama.

Na tribini su ujedno sudjelovale i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević i voditeljica odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša Vjeruška Stanišić.

Uz pozdravni govor, pročelnica Marina Jarnjević je okupljenima izrekla neke od aktivnosti koje se poduzimaju vezano uz  hidroelektrane na našim rijekama, kao i zaštitu rijeka.

Tako se moglo čuti da su hidroelektrane jedna od 22 strateške teme u Karlovačkoj županiji, da se rade analize postojećeg stanja kao i planiranih situacija te nadležne  službe poduzimaju niz aktivnosti u svrhu očuvanja naših rijeka ali i održivog razvoja i to kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Ujedno je pročelnica  Marina Jarnjević navela i da je za donošenje akata za gradnju hidroelektrana nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja te da je potrebno provesti niz postupaka i uključiti  niz nadležnih institucija kako bi se isto realiziralo.Zaključno je pozvala ekološke udruge na afirmativnu suradnju u vidu realizacije zajedničkih napora za očuvanje i zaštitu okoliša te koordinaciju budućih aktivnosti

image2

 

image3

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbni cjevovodi Mali Vuković - Kuterovac, Bogovići - VS čardak i odvojak za Marindolsko Brdo na više k.č.u k.o. Kremen i k.o. Cvitovići", po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Uređenje prometnih površina u naselju Bjelsko - ulaz na planinarsku stazu Klek", po zahtjevu Grada Ogulina

Rješenje

Javni poziv - lokacijska dozvola - skladište trupaca s portirnicom u k.o. Otok Oštarijski - Ogulin, podnositelj zahtjeva Otočki Vrtovi d.o.o. Ogulin

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci