UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja obiteljske kuće prizemnice", nositelj zahvata Ivica Rebrović, Kamenica Skradnička

Rješenje


Obavijesti

Obrasci