UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Zahvat izgradnje 10 (20) kV kabela TS Frankopanska 2 - TS Rešetarevo" u D. Resi, nositelj zahvata HEP ODS d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci