UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "izvođenja radova hitne sanacije korita rijeke Kupe u zoni željezničkog mosta "Kupa -Karlovac", nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci