UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Kabliranje dijela DV 35kV Polupje -Ozalj", nositelj zahvata HEp -ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ozalj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci