UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola - prijenos el. energije TS 10 (20) /0,4 kV sa SN nadzemnim vodom u k.o.G.Skrad, nositelja zahvata HEP Elektra Karlovac

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci