UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS Mljekara tip DTS i priključnog 10(20) kV kabela", nositelj zahvata HEP Elektra Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci