UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS Bolnica tip DTS i priključnog 10 (20) kV podzemnog kabela" u k.o. Ogulin, nositelj zahvata HEP Elektra Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci