UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - Gradnja jstambene građevine na kč.br. 866 u k.o. Oštarije, podnositelja zahtjeva Davora Oskoruša, G.Selo 217, Oštarije

Rješenje


Obavijesti

Obrasci