UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja stambene zgrade - obiteljske kuće", po zahtjevu Sabljak Maria, Oštarski Stanovi, Rakovica

Rješenje


Obavijesti

Obrasci