UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Stambena i gospodarska zgrada" u k.o Oštarije, podnositelja zahtjeva Juričić Matije, Ravnice 307, Oštarije

Rješenje


Obavijesti

Obrasci