UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola - gradnja kabelskog dalekovoda "Drežnik Grad - Sadilovac", nositelj zahvata Općina Rakovica

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci