UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola - gradnja kabelskog dalekovoda Drežnik Grad - Sadilovac, nositelj zahvata Općina Rakovica

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci