UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija dijela ceste ŽC 3219 Kučinići - Sabljak Selo i dijela NC - odvojak prema brani u Ogulinu", nositelj zahvata Grad Ogulin

Rješenje


Obavijesti

Obrasci